Pranimet

Datat e Apelimit të Pranimit

Nëse fëmija juaj do të fillojë shkollën fillore në shtator 2021, ju mund të apeloni midis 16 prillit dhe 17 majit 2021 për të garantuar që apeli juaj do të dëgjohet deri më 16 korrik 2021 .  Për aplikimet e bëra në raundin normal të pranimit, ankesat duhet të dëgjohen brenda 40 ditëve shkollore nga afati i fundit për paraqitjen e ankesave.  Për aplikimet e vonuara, ankesat duhet të dëgjohen brenda 40 ditëve shkollore nga afati për paraqitjen e ankesave aty ku është e mundur, ose brenda 30 ditëve shkollore nga paraqitja e ankesave.

Shkolla Fillore Wentworth
Dartford

Janar 2021