Nevojat dhe aftësitë e veçanta arsimore  (Dërgo)

Në Wentworth, ne përpiqemi për një mjedis gjithëpërfshirës i cili mbështet të gjithë fëmijët.  Nëse fëmijët kanë pengesa në arritjen e tyre, ne synojmë të punojmë me familjet për të mbështetur fëmijët që t'i kapërcejnë ato.   

Nëse dëshironi të diskutoni për nevojat e fëmijës tuaj, ju lutemi kontaktoni zyrën tonë  Menaxheri i përfshirjes.

Gemma Simcock

gemma.simcock@wentworthonline.co.uk

01322225694 , Opsioni 4

Lidhje Për Prindërit

Më poshtë është një listë e organizatave që veprojnë në Bexley dhe Kent.  Secila prej tyre ofron një sërë shërbimesh mbështetëse për prindërit me fëmijë që kanë DENDRGIM.  Ju lutemi klikoni lidhjen për të mësuar më shumë.

Kent local offer.png
Iask.png
Beams.png
Bexley local offer.png
Bexley voice2.png
bexley snap.png