Performanca e shkollës

Vlerësimi Statutor 2019-20 

Nuk kishte vlerësime statutore për vitin 2019-20.  Informacioni më poshtë bazohet në vlerësimin e mësuesve.  Në rastin e rezultateve të KS2, informacioni u informua nga vlerësimi ligjor  letrat nga viti i kaluar, u ulën në kushte prove në shkurt.

KS2 Lexim, Shkrim Matematikë e Kombinuar

Standardi i pritur:  Shkolla: 77%,  Kombëtare (2019): 65%

Rezultati më i lartë:  Shkolla: 26%,  Kombëtare (2019): 11%

KS2 Lexim

Standardi i pritur

Shkolla: 86%

Kombëtare (2019): 73%

Rezultati më i lartë

Shkolla: 52%

Kombëtare (2019): 27%

KS2 Shkrimi

Standardi i pritur

Shkolla: 84%

Kombëtare (2019): 78%

Rezultati më i lartë

Shkolla: 37%

Kombëtare (2019): 20%

KS2 Matematikë

Standardi i pritur

Shkolla: 82%

Kombëtare (2019): 79%

Rezultati më i lartë

Shkolla: 38%

Kombëtare (2019): 27%

Rezultatet më të fundit të shkollës për Fazën Kyçe 1 (Fundi i vitit 2).

KS1 Lexim

Standardi i pritur

Shkolla: 76%

Kombëtare: 75%

Rezultati më i lartë

Shkolla: 27%

Kombëtare: 25%

KS1 Shkrimi

Standardi i pritur

Shkolla: 69%

Kombëtare: 69%

Thellësi më e madhe

Shkolla: 17%

Kombëtare: 15%

KS1 Matematikë

Standardi i pritur

Shkolla: 77%

Kombëtare: 76%  

Rezultati më i lartë

Shkolla: 22%

Kombëtare: 22%

Rezultatet më të fundit të shkollës për Faza e Fondacionit (Fundi i vitit të pritjes).

Faza e Fondacionit

Niveli i mirë i zhvillimit (GLD) 

% e fëmijëve që takojnë GLD

Shkolla: 88%

Kombëtare (2019): 72%