Politikat, Deklaratat dhe Raportet

Ankesat e pranimeve

Politika kundër ngacmimit

Politika e Sjelljes (Përfshirja e Përjashtimeve)

Ngarkimi dhe faljet

Covid -19 - stafi që teston njoftimin e privatësisë

Deklarata e barazisë

ICO LIRIA E INFORMACIONIT VEPRIM

Politika e nevojave mjekësore

PE/Raporti i Sportit 2018-19

PE/Premium sportiv 2018-19 PCRFSHIR T D DHNAT PWR POLIT

raporti i primit të nxënësve

Njoftimi i privatësisë (testimi i stafit-covid )

ruajtja dhe Politika e Mbrojtjes së Fëmijëve - version miqësor për fëmijët

Dërgoje Raportin

politika e mbështetjes së studimit

Politika e sinjalizimit

admissions arrangements 2022-23

Politika e vlerësimit

Politika e Sjelljes SHTOJ (koronavirus)

Procedura e ankesave

Discipline & Conduct Policy

Politika e ndihmës së parë

Politika e përdorimit të imazhit

Politika e shënimit dhe prezantimit

PE/Raporti i Sportit 2019-20

PE/Sports premium 2019-20

Njoftimi i privatësisë (Prindërit / fëmijët)

Politika PSHE (përfshirë edukimin mbi marrëdhëniet dhe edukimin shëndetësor)

secondary transfer - selection tests

Dërgo politikën + Qasshmëria

politika vullnetare

Politika Wi-Fi

admissions arrangements 2023-24

Politika e pjesëmarrjes

kap planin premium

Covid -19 - Rishikimi i Guvernatorëve të masave të rihapjes shtator 2020  

Politika e viteve të hershme (EYFS)

Politika e shëndetit dhe sigurisë

Letër e pushimit të mungesës

Politika e ndërhyrjes fizike

Siguria në internet

Nxënës Përdorim i pranueshëm

Njoftimi i privatësisë (stafi)

Ruajtja dhe Mbrojtja e Fëmijëve  politikë

Prospekti i shkollës

STAFF POLITIKA E P USRDORIMIT T AC PCERFUNDIMIT

Politika e përdorimit të pranueshëm vullnetar/vizitor

Politika e Kujdestarëve të Rinj