Kurrikula

Synimi i kurrikulës Wentworth  Deklarata

Versioni i plotë

Përmbledhje

 

Në Wentworth ne kemi zhvilluar një kurrikulë ambicioze dhe e krijuar për t'u dhënë të gjithë nxënësve njohuritë dhe kapitalin kulturor që u nevojiten për të pasur sukses në jetë.

Ne fokusohemi në dhënien e kurrikulës sonë në një mënyrë krijuese dhe eksperimentale, duke përdorur teknologjinë për të stimuluar angazhimin.

Ju lutemi lexoni deklaratat tona më poshtë. Njëra siguron përmbledhjen e qëllimit tonë ndërsa dokumenti kryesor jep detajet.

Ju gjithashtu do të shihni ambicien për 'Nxënësin tonë Wentworth' i cili si rezultat i kurrikulës sonë, kulturës dhe etikës sonë do të jetë 'Arritja e lumturisë'.

Informacioni mbi kurrikulën tonë në anglisht dhe matematikë mund të gjendet në faqet e lëndës (kliko më poshtë).  Mësimi i fëmijëve për lëndët themelore është i organizuar në tema termike.  Klikoni në secilën temë për të gjetur se cilat aftësi do të zhvillojnë fëmijët dhe disa aktivitete të mundshme.

Viti 6

nb Viti 6 ka një program qarkullimi 2 vjeçar

Mbretëria e ngrirë