Klasa

Faza e Fondacionit

Faza kryesore një

1 pasdite
1AB
1 JP
2DH
2KR
2JP

Faza kryesore dy

3LC
3FB
3JB
4ST
4CF
4JM
4/5JD
4/5RK
5JM
5/6CD
5/6DC
5/6NA